آموزش در مسیر تحول

آموزش در مسیر تحول
9 خرداد 1401

تحول در آموزش :
واژه "آموزش ویادگیری سازمانی"آمیخته از اصول مهم زندگی کاری هر سازمان است و از آنجا که مهم‌ترین بعد این واژه پرورش و رشد مهارت‌ها و تخصص‌های کاری است، بدان جهت پایه‌ریزی و استمرار روند آموزش در سازمان‌های امروز نقش بسزایی در تخصصی عمل کردن و درواقع پیشرو بودن آن سازمان‌ها دارد. آموزش درواقع یکی از راههای اصولی و منطقی هدایت تلاشهای کارکنان در سازمان است و باعث بکارگیری استعداد‌های نهفته، به کاراندازی قدرت تخیل و به وجود آمدن حس انعطاف‌پذیری فکری لازم در کارکنان خواهد شد. آموزش کارکنان سازمان در حقیقت یک برنامه‌ریزی بلند مدت برای بالا بردن توان و کاردانی نظام و رویارویی با نیازهای کنونی و آینده است. از‌این‌رو باید همواره توجه داشت که برنامه‌های آموزشی کارکنان، جز در مواردی معین و محدود، با نتایج و آثار بلندمدت ارتباط دارد .
اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می‌شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیطی، به طور موثر فعالیت‌هایشان را ادامه داده و بر کارایی خود بیافزایند. بنابراین آموزش و بهسازی، کوشش مداوم و برنامه‌ریزی شده به وسیله مدیریت برای بهبود سطح شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی است .
شرکت طوس آب برای نیل به اهداف خود به کارکنانی فعال و قابل انعطاف با شرایط مختلف نیاز دارد. هنگامی که سازمان به اجرای سیستم‌های پویای آموزش و بهسازی نیروی انسانی اهتمام بورزد، نیروی انسانی متبحر و انعطاف‌پذیر در شرایط مختلف کاری در سازمان را پیدا خواهد کرد، به عبارت دیگر آموزش و بهسازی اقدامی کارآمد در جهت بالا بردن سطح شایستگی اعضای سازمان است.

خلاصه عملکرد آموزش : 
ازویژگیهای اساسی در نظام برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان می توان به مواردی همچون؛ برقراری ارتباط بین نظام آموزش و یادگیری  با سایر نظام‌هاى پرسنلی دانست بر همین اساس اهداف و راهبردهای نظام برنامه ریزی آموزش وتوسعه منابع انسانی ترسیم می گردد که در ادامه به منظور بررسی عملکرد واحد آموزش در بهار سال 1401 به گزارش دوره های آموزشی  اشاره می گردد.