• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

خط انتقال فاضلاب شهر خارطوم ( سودان)

خط انتقال فاضلاب شهر خارطوم ( سودان)

نام پروژه: خط انتقال فاضلاب شهر خارطوم ( سودان)

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: شبکه های جمع آوری فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: کشور سودان - شهر خارطوم

کارفرما: شرکت بهداشت و فاضلاب خارطوم

توضیحات پروژه:

هدف اجرای طرح :

 - تأمین و نصب لوله های تحت فشار از ایستگاه پمپاژ موجود Algoaz- Soba

 - اجرای لوله گذاری لوله های فشار قوی 700mm از جنس GRP برای انتقال فاضلاب خام از ایستگاه پمپاژ شماره 21 Algoaz به ایستگاه شماره 30 Soba در لاگون تصفیه به طول 10km

نوع خدمات : طراحی, نظارت بر اجرا و مدیریت پروژه

طول لوله : 10km

قطر لوله : 700mm

جنس لوله : GRP

نحوه انتقال : تحت فشار

وضعیت پروژه : در حال بهره برداری