• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح آبرساني از آمو دريا به شهر اندخوي افغانستان

طرح آبرساني از آمو دريا به شهر اندخوي افغانستان

نام پروژه: طرح آبرساني از آمو دريا به شهر اندخوي افغانستان

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: آبرسانی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: شهر اندخوی افغانستان و روستاهای اطراف

کارفرما: وزارت آب و انرژي جمهوري اسلامي افغانستان

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : طراحی، تدارک کالا و اجرا بصورت (EPC)
هدف اجرای طرح : تأمين آب شهر اندخوی افغانستان و روستاهای اطراف
موقعيت مكاني طرح: شمال غرب افغانستان
جزئيات طرح:
            طول لوله: Km 132
            قطر لوله: از 140 تا 355 mm
            جنس لوله: پلي اتيلن (PE-100)
            ظرفيت انتقال خط : 52 ليتر بر ثانيه
            تعداد ايستگاههاي پمپاژ: 3 ايستگاه
            مخزن m3 500: 2 مخزن
            مخزن m3 12000: 1مخزن
            مخزن هوايي m3 50 : 4 مخزن