• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)

طرح آبرساني و تصفيه خانه شهر مرو (تركمنستان)

طرح آبرساني و تصفيه خانه شهر مرو (تركمنستان)

نام پروژه: طرح آبرساني و تصفيه خانه شهر مرو (تركمنستان)

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: آبرسانی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: شهر مرو

کارفرما: شركت آب و فاضلاب مشهد

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : مطالعه، طراحی و تدارک کالا و اجرای پروژه بصورت EPC با همکار پیمانکار ایرانی
هدف اجراي طرح: تامين آب شرب شهر مرو- ترکمنستان
1– تصفيه خانه:
            ظرفيت: m3/day 110000
            محل تامين آب: كانال قره قوم
            روش تصفيه: پيش ته نشيني، كلرزني اوليه، انعقاد، تجمع و زلال سازي  به روش پولساتور، صافسازي، كلرزني ثانويه
2- ايستگاه پمپاژ:
            دبي انتقالي: lit/sec 1340
            ارتفاع پمپاژ: m 70
            تعداد پمپ ها: 2+7 دستگاه
            نوع پمپ ها: گريز از مركز
تاریخ شروع بهره برداری : 1377