• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح جامع مدیریت منابع آب حوضه آبریز رودخانه کابل

طرح جامع مدیریت منابع آب حوضه آبریز رودخانه کابل

نام پروژه: طرح جامع مدیریت منابع آب حوضه آبریز رودخانه کابل

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: مدیریت منابع آب

تاریخ شروع: 1381/01/01

تاریخ اتمام: 1385/12/29

مکان انجام: شرق افغانستان

کارفرما: مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری تهران,وزارت انرژی, آب و محيط زیست جمهوری اسلامی افغانستان

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : مطالعات طرح جامع حوضه آبريز رودخانه کابل در افغانستان
همكار خارجي: شركت DHI دانمارك
 اهداف طرح: برنامه تامین آب شرب,کشاورزی و صنعت
فن آوري هاي نوين مورد استفاده:
            1- استحصال میزان بارندگي و برف از اطلاعات ماهواره اي
            2- استحصال نقشه هاي كاربـري اراضي از تصـاوير ماهواره اي
            3- مدلسازي يكپارچـه منابع آب توسط نرم افزارهـاي شبيه سازي رايانه اي
            4- استفاده گسترده از بانك هاي اطلاعاتي و سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي
سابقه و هدف طرح:
            - شناسايي پتانسيلهاي منابع آب حوضه آبريز
            - شناسايي نيازهاي آبي آينده و شهري، كشاورزي، صنعت   و برقابي
            - تدوين راهكارو برنامه های مديريت جامع منابع آب براي تأمين نيازهاي آتي با تعريف پروژه هاي اجرايي و تدوين سيستم مديريتي منابع آب
مساحت حوضه آبريز: 53 هزار كيلومتر مربع
سال مقصد طرح: 1410
دوره انجام مطالعات: 1385-1381