• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح شبکه آبیاری و نیروگاه برقابی گمبیری افغانستان

طرح شبکه آبیاری و نیروگاه برقابی گمبیری افغانستان

نام پروژه: طرح شبکه آبیاری و نیروگاه برقابی گمبیری افغانستان

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: آبیاری و زهکشی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: ولایات کنر و ننگرها

کارفرما: وزارت انرژي و آب جمهوري اسلامي افغانستان

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : مطالعات طراحی مرحله دوم
 هدف اجراي طرح :
            1- توسعه کشاورزی دشتهای گمبیری و بهبود کشاورزی اراضی شبکه آبیاری ننگرها و اراضی خاص کنر
            2- تأمين کمبود آب نیروگاه برق آبی درونته
            3- ايجاد نيروگاه جديد برقابی در مسير انتقال آب از رودخانه کُنر به پشت سد درونته
منبع تأمين آب: رودخانه كُنر
مساحت ناخالص شبكه توسعه : 6000 هکتار
مساحت ناخالص شبکه بهبود : 30000 هکتار
نوع شبكه: آبياري سطحي
ظرفيت سامانه انتقال تا نیروگاه : m3/sec 100 متشکل از 10کیلومترتونل و16کیلومترکانال روباز 
ظرفيت سامانه انتقال بعد از نیروگاه : m3/sec 35 متشکل از 12کیلومترتونل و38کیلومترکانال روباز
طول سامانه های انتقال : 76 کیلومتر سمت راست 20 کیلومتر سمت چپ